Comenzi & Livrari: office@epsicom.com
Informatii Comerciale: 0351-591.001
Cercetare, Idei, Solutii

 


  EPSICOM promovează şi întreprinde activitati de cercetare aplicativă în domeniul ingineriei electrice in vederea cresterii competivitatii firmei orientate către beneficiari.


  Pentru angajaţii sai oferă dezvoltarea calificării profesionale personale, care permite ocuparea unor poziţii cu responsabilitate la nivel de industrie şi in domenii ştiinţifice.


  Obiective strategice: dezvoltarea cunoaşterii, creşterea competitivității economiei româneşti şi creşterea calității sociale;

  Obiective specifice: creşterea performanţei, dezvoltarea resurselor sistemului, antrenarea sectorului privat, creşterea capacităţii instituţionale şi extinderea colaborarii internaționale.

 

 

  Proiecte-parteneriate in derulare

 

- Obținerea unor noi tehnici de tratament prin utilizarea noilor biomateriale şi biotehnologii de terapie, cu aplicare clinică imediată, in colaborare cu medici, farmacisti, biochimisti.

- Realizarea unor noi aparate de tratament pentru utilizarea noilor biomateriale şi biotehnologii de terapie, cu aplicare clinică imediată.


  Estimăm că proiectele in derulare vor avea impact atât pe plan naţional, cât și internaţional. Impactul pe plan naţional a început să se manifeste prin testele deja efectuate, produsele fiind solicitate deja in urma demonstratiilor in ateliere practice.

  Apreciem că impactul pe plan național va crește substanțial odată cu construcția și punerea în funcțiune a tuturor facilităților aparatelor de terapie.


  Rezultate ştiinţifice fac obiectul unei cereri de brevet depuse si a inca 2 în curs de redactare ce vor fi depuse la OSIM până la sfârşitul proiectului. Brevetele naţionale ce vor asigura prioritatea ştiinţifică şi proprietatea intelectuală a rezultatelor vor fi extinse la brevete europene şi internaționale.


Specializarea inteligentă este susţinută printr-un set de instrumente care:

- acoperă întregul spectru de activităţi creative, de la idee la piaţă;

- pune în valoare colaborări şi parteneriate între diverşi operatori economici.

 

 

.